Thẻ: nghệ thuật sơn mài vào nội thất hiện đại

Đưa nghệ thuật sơn mài truyền thống vào nội thất hiện đại

Bộ sưu tập nội thất sơn mài đầu tiên của Hanoia góp phần khẳng định vị thế của sơn mài Việt trong cuộc sống hiện đại, nhằm góp phần...