Thẻ: hoa không đặt lên ban thờ

Những loài hoa tuy đẹp nhưng được quan niệm là ảnh hưởng...

Phong thủy coi đây là những loại hoa không may mắn, gia chủ không nên để trong nhà đặc biệt là không đặt lên bàn thờ.