Thẻ: chọn thế đất đẹp

Cách nhận biết thế đất đẹp, cứ mua là phất lên như diều...

Nếu mảnh đất nào hội tụ một trong những điều kiện phong thủy sau sẽ được coi là phong thủy bảo địa hiếm có.