Thẻ: bố trí khe thoáng

Nguyên tắc bố trí khe thoáng cho thiết kế nhà ống

Hầu hết các căn nhà liền thổ hiện nay, đặc biệt là những căn nhà trong các quận nội thành đều sử dụng thiết kế nhà ống nhưng không...